×
بازدید امروز تا این لحظه 6755 بار

آب و برق سنندج

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : آب و برق سنندج

تاریخ : 6 تا 9 مرداد 1394شهر : سنندج

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×