×

اولین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته تهران- مصلی

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : اولین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته تهران- مصلی

تاریخ : 4 تا 8 اردیبهشت 1394شهر : تهران- مصلی

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×