×

نمايشگاه بين‌المللي تخصصي سنگ، معدن و صنايع معدني اراک

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : نمايشگاه بين‌المللي تخصصي سنگ، معدن و صنايع معدني اراک

تاریخ : 21 تا 2 مهر 1394شهر : اراک

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×