×

هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و انبوه سازی قائمشهر

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و انبوه سازی قائمشهر

تاریخ : 8 تا 12 دی 1394شهر : قائمشهر

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×