×

دوازدهمین نمایشگاه مبلمان منزل و لوستر قائمشهر

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : دوازدهمین نمایشگاه مبلمان منزل و لوستر قائمشهر

تاریخ : 29 دی تا 3 بهمن 1394شهر : قائمشهر

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×