×

نمایشگاه بزرگ صنعت ساختمان، راه ساری و شهرسازی ساری- مجتمع نمایشگاهی وفائیان

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : نمایشگاه بزرگ صنعت ساختمان، راه ساری و شهرسازی ساری- مجتمع نمایشگاهی وفائیان

تاریخ : 25 تا 28 آذر 1393شهر : ساری- مجتمع نمایشگاهی وفائیانبرگزارکننده : ستاد اجراييشماره های تماس : 011-33342072

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×