×

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان

تاریخ : 14 تا 18 مهر 1393شهر : کرمانبرگزارکننده : شرکت نمايشگاهي هفتوادشماره های تماس : 0341-2478414

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×