×

همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی قزروین

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی قزروین

تاریخ : 19 مهر 1393شهر : قزروینبرگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامي قزوينشماره های تماس : 0281-3665375

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×