استخدام در هفته نامه پیام ساختمان

جهت کار در موقعیت های شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید


جهت ارسال درخواست همکاری روی عنوان شغلی کلیک فرمایید

عنوان شغلی واحد کاری جنسیت مدرک تحصیلی سابقه کاری وضعیت
منشی اداری زن لیسانس 5 سال مورد نیاز
طراح تحریریه مرد/زن لیسانس 5 سال مورد نیاز
کارشناس فروش بازرگانی مرد لیسانس 3 سال مورد نیاز
خبر نگار تحریریه مرد/زن لیسانس 4 سال مورد نیاز
کارشناس تحلیل بازارمسکن تحریریه مرد/زن لیسانس 10 سال مورد نیاز
برنامه نویس IT مرد/زن لیسانس 2 سال مورد نیاز
ثبت آگهی رایگان
×