سایلکس (صنایع الکترونیک سامیا اندیش)

تولید کننده سیستمهای حفاظتی و امنیتی اماکن و ریموت کنترلهای دربهای اتوماتیک و مدارهای الکترونیکی

×