صنایع الکترونیک افشار(هوراند)

طراحی، ساخت و نصب سیستم های میکروفن کنفرانس، تجهیزات آمفی تئاتر، سیستم پیجینگ، سیستم نورپردازی ، روشنایی و صنایع انرژی خورشیدی

×