شرکت تجدید بنا و توسعه کیش

این مجموعه به عنوان مجموعه ای دانش بنیان با هدف مشاوره،طراحی ،ساخت و تولید و تعیین استاندارد سیستم های خاص الکترونیکی و نرم افزاری ،فعالیت خود را با نام شرکت پیشرواندیشان صنعت امن از سال 1384 در شهرک صنعتی کاوه آغاز نمود.
از سال1386 به عنوان نمایندگی شرکت های اروپایی در زمینه سیستم های حفاظت پیرامونی با طراحی و اجرای چند پروژه مهم در وزارت نفت وارد حوزه سیستم های حفاظت الکترونیک گردید.در همان زمان با همکاری پژوهشکده صنعت نفت و شرکت آریان نوآفرینان و ایمن سازان پیرامون ،با تکیه بر پشتوانه علمی قبلی و همکاری با متخصصان توانمند داخلی و تحقیق و توسعه در این زمینه ،موفق به طراحی و تولید مجموعه کاملی از سیستم های پیشرفته حفاظت پیرامونی شد و همچنین به عنوان مشاور در طراحی و نظارت بر پروژه های حفاظت الکترونیک شروع به طراحی سیستم های تجمیعی حفاظت الکترونیک نمود.
لیست بخشی از خدمات شرکت
تولید سیستم های امنیتی و حفاظت الکترونیکی
حصار الکتریکی هوشمند (الکتروفنس)
سیستم های حفاظت الکترونیک هوشمند
سیستم های حفاظت پیرامونی مایکروویو
سیستم های حفاظت پیرامونی کابل های میکروفونی
سامانه نظارت از راه دور
نرم افزار مدیریت متمرکز

×