رضا هاشمی

@towzin

طراحی ، تولید و نصب انواع باسکول های جاده ای تریلی کش و کامیون کش ، خاورکش و نیسان کش ، انواع لودسل و نمایشگر های وزن و توزین مخازن

×