تیرچه پیش تنیده ایران

تیرچه پیش تنیده ایران
بزرگترین تولید کننده تیرچه پیش تنیده در ایران با کارخانه فعال در سطح کشور
تولید کننده تیرچه استاندارد جایگزین تیرچه های سنتی و کرومیت
بسیار ارزان تر 30 الی 50 درصد با توجه به دهانه و طول تیرچه
قابلیت اجرا تا دهانه 12 متر
کاهش بتن ریزی سقف
کاهش جک و شمع زیر سقف تا 50 درصد
مقاومت فشاری 450 کیلوگرم در هر سانتی متر
مقاومت کششی 18هزار کیلوگرم

کاتالوگ
سقف روفگاردن
سقف-روفگاردن
اجرای سقف تیرچه پیش تنیده
اجرای-سقف-تیرچه-پیش-تنیده
دهانه 11.5 سقف تیرچه پیش تنیده
دهانه-11-5-سقف-تیرچه-پیش-تنیده
اجرای سقف تیرچه پیش تنیده
اجرای-سقف-تیرچه-پیش-تنیده
گواهی استانداد
گواهی-استانداد
×