میهن ساز بلوک

تولید و عرضه بلوک های سبک تهیه شده با پوکه معدنی بر روی باند بتن با دستگاه تمام اتوماتیک پرسی
10*20*40
15*20*40
15*20*50
عرضه در سراسر استان البرز و تهران

کاتالوگ
بلوک سبک
بلوک-سبک
×