پارسیان عمران کوشش

شرکت پارسیان عمران کوشش با هدف تسریع پیشرفت کشور در طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب و همچنین تامین تخصصی مواد شیمیایی برای صنایع مختلف در سال 1385 تاسیس گردید.

این شرکت با تکیه بر تجربیات فنی سالیان گذشته و دارا بودن تخصص و تجربه کافی کارشناسان خود هم اکنون به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای تامین کننده مواد شیمیایی خاص برای صنایع مختلف ودر زمینه طراحی و تامین تجهیزات تصفیه خانه های آب وفاضلاب صنعتی فعالیت می نماید.

فعالیت های شرکت پارسیان عمران کوشش در یک نگاه :
• طراحی و ساخت
• فروش
• مشاوره
• پیمانکار

×