مارال درب

شرکت تولید آلومینیوم مارال درب (سهامی خاص) در سال 1374 تحت شماره 11011 در تبریز به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده ؛ و تنها کارخانه تولید صنایع آلومینیوم در کشور با نام تجاری مارال درب در تبریز بوده و تمامی واحد های دیگر در نقاط مختلف کشور با این نام نمایندگان فروش شرکت می باشند.
در حال حاضر محل کارخانه در زمینی به مساحت 17000 متر مربع و زیر بنای 10000 متر مربع قرار داشته که شامل کارگاه های مختلف می باشد.

کاتالوگ
گواهینامه بین المللی
گواهینامه-بین-المللی
×