شرکت تیرچه پیش تنیده ایران

قابل توجه مهندسان، پیمانکاران و کارفرمایان محترم صنعت ساختمان
**تیرچه پیش تنیده ایران تنها تولید کننده تیرچه قلاب دار در کشور**
*ارزانترین سیستم اجرای سقف در ساختمان*

مزایای استفاده از تیرچه پیش تنیده:
1-امکان اجرای دهانه تا 12متر و حذف ستون های میانی.
30-2 تا 70 درصد ارزانتر از تیرچه خرپایی. ( در دهانه های بلند، میزان صرفه جویی اقتصادی به بیش از 70 درصد می رسد .)
3-کاهش بتن مصرفی سقف،1متر مکعب در هر120 متر مربع سقف.
4-عدم نیاز به جک و تکیه گاه نگهدارنده زیر سقف تا دهانه 5 متر. ( نشریه 82 )
5-عدم نیاز به میلگرد ممان منفی. ( به دلیل فرض طراحی در حالت مفصلی )
6-روش اجرای کاملا مشابه با تیرچه خرپایی وعدم نیاز به نیروی متخصص جهت اجرای سقف.

×