مهندس تالهی

شرکت فنی مهندسی مشاوره مدیریت و سرمایه گذاری سه هزارطرح با بیش از 15سال سابقه در زمینۀ تهیه، تنظیم و ارائۀ انواع طرح های توجیهی و گردآوری بیش از 10هزار طرح زودبازده متنوع و گوناگون، آمادگی تکمیل و ارائه تمامی طرح های توجیهی و گزارش های تفصیلی برای ارائه به بانک ها و سازمان ها و... همراه با مطالعات بازار و اطلاعات و آمار و اعداد ارقام واردات، صادرات، واحدهای تولیدی فعال و در دست احداث و... جهت تکمیل مدارک برای گرفتن وام بانکی را دارد.


×