راهبران اینترنت اشیاء(لینکپ)

لینکپ ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه اینترنت اشیا است.
راهکارهای متنوع حوزه هوشمند سازی محیطی و مجتمع های ساختمانی در لینکپ عرضه شده اند. مشتریان میتوانند این راهکارها را پس از بررسی، انتخاب کرده و به صورت یکپارچه بر بستر فناوری های هسته IoT لینکپ (Linkap IoT Core) دریافت کنند. کلیه سرویس ها (با پروتکل ها و برندهای مختلف) از طریق داشبورد یکپارچه لینکپ مدیریت می شوند و داده های آن ها قابل بررسی و تحلیل است.
لینکپ در فناوری های مورد استفاده در حوزه اینترنت اشیا (IoT) و هوشمندسازی از مجموعه های پیشرو است، با لینکپ بیشتر آشنا شوید
درباره هوشمندسازی ساختمان مبتنی بر اینترنت اشیا و تفاوت آن با راهکارهای سنتی اتوماسیون و BMS بیشتر بخوانید:

کاتالوگ
راهکارهای یکپارچه اینترنت اشیا
راهکارهای-یکپارچه-اینترنت-اشیا
×