طراحی واجرای باغ ویلا-ساخت استخر ,سونا درمشهد

شهر : مشهد

شرکت بنیان سازه
طراحی و اجرا و نظارت کامل بر انواع پروژه ها از قبیل
طراحی و اجرای باغ ویلا
طراحی و اجراس استخر سرپوشیده
طراحی واجرای استخر,سونا وجکوزی
طراحی واجرای باغسرا
طراحی واجای محوطه باغ ویلا و لنداسکیپ
طراحی و اجرای زمین بازی کودکان

#پیمانکاری_خدمات_ساختمانی

×