ساخت و احداث انواع استخر -استخر بتنی

شهر : مشهد

کادر مجرب و حرفه ای شرکت بنیان سازه به صئورت تخصصی در زمینه طراحی و ساخت انواع استخرها فعالیت دارد از جمله مواد زیر.
پیمانکاری استخر و ساخت استخر بتنی
طراحی و اجرا و نظارت استخر
ساخت استخر آبیاری و کشاورزی
طراحی و ساخت استخر شیشه ای
ساخت استخر,سونا وجکوزی و آب بند کردن استخر

#وان_و_تجهیزات_حمام

×