از سنگ فرش دیروز تا سنگسان امروز

شهر : کرمان

چاپ در شماره 288 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/25

سنگسان نخستین تولید کننده واش بتون پرس شده با ماشین آلات تمام اتوماتیک هنگه آلمان مطابق با استانداردهای جهانی در ایران

#سنگ_پوشش_سنگی_قرنیز

×