بازدید امروز تا این لحظه 13737 بار

مشاوره-طراحی-اجرا

خدمات:
- خدمات مطالعات و امکان سنجی پروژه
- مهندسی ارزش و ارزیابی طرح ها
- تهیه طرح جامع
- مشاوره و مدیریت راهبردی پروژه
- طراحی مفهومی و هویت بخشی
- طراحی پایه و تفصیلی
- مطالعات تامین مالی پروژه
- مهندسی و مدیریت ساخت
- نظارت عالی و کارگاهی

#سایر_موارد_خدمات_دکوراسیون_و_معماری

×