پروژه ساختمانی

شهر : کرمان

قیمت : 250,000,000 ريال

✔ نیاز به سرمایه گذار و مشارکت در ساخت یا فروش یکجا
✔پروژه ساختمانی در حال ساخت
✔سند : ملکی طلق و تکبرگ
✔عرصه : 615 مترمربع
✔زیربنا : 2250 مترمربع
✔سازه : اسکلت فلز با سقف کمپوزیت
✔پیشرفت فیزیکی : دیوارهای داخلی
✔کاربری : پزشکی و تجاری و اداری
✔آدرس : مرکز شهرکرمان 4راه سمیه
🔶شماره تماس : 09131401787

#مصالح_پایه

×