آجر نما انگلیسی نسوز سهند

شهر : تهران

قیمت : 76,000 ريال

آجر نما نسوز انگلیسی و شاموتی پرتقالی و سفید و مشکی و طوسی و...
آجر قزاقی سنتی
پلاک 3سانتی
آجر 10سوراخ قرمز و زرد نما
پودر بندکشی و نانو و چسب آجر

#آجر_نسوز_آجر_نسوز_نما

×