چیلر تراکمی آراد انرژی پویا

شهر : اراک

چیلر تراکمی هوا خنک و آب خنک با کمپرسور اسکرو و اسکرال موجود می باشد.

#چیلر

×