اجرای استخر در تهران

شهر : اراک

قیمت : 14,000,000 ريال

NAQIBPOOL GROUPگروه مهندسین نقیب استخرگـروه نقیب اسـتخرNAQIBESTAKHR GROUPمشاوره ،  محاسبه  ،  طراحی  ،  نظارت  ،  ساخت

تعمیر ، بازسازی و نوسازی کامل پروژه های :

استخر شنا : خصوصی و عمومی

جکوزی : معمولی ، تلفیقی ، درمانی

مجموعه پارک آبی ، رودخانه مصنوعی ، استخر موج ، اتاق باران

مجتمع آبدرمانی  (هیدروتراپی ) ، مجموعه اسپا و  ماساژ ، حمام سنتی ایرانی

سونا خشک ، سونا بخار ، سونا برف ، سونا نمک

آبنما ، برکـه  ، دریاچه مصنوعی

در ایران و کشورهای همجواردمای آب استخر

24-29 استخرهای تفریحی

29-35 استخرهای درمانی

24-28 استخرهای قهرمانی

27-32 استخرهای غواصی

29-32 استخرهای سالمندان

28-30 استخرهای هتل ها

36-40 جکوزی#استخر_سونا_جکوزی

×