بنیان سازه مجری تخصصی پیمانکاری

شهر : مشهد

از صفر تا صد پروژه های خود را به مابسپارید.
گرفتن پروانه تا تحویل کلید ساختمان ما با شما هستیم
همه مراحل اداری ،طراحی، نظارت ، واجرا در حیطه تخصصی ماست.

#پیمانکاری_خدمات_ساختمانی

×