پارتیشن متحرک و تعاملی

شهر : تهران

قیمت : 120,000,000 ريال

معرفی برند و لوگو بر روی پارتیشن
دارای موتور و صفحات متحرک
دارای سناریوهای تعاملی با حضور افراد

#پارتیشن

×