چنج اور اتوماتیک ATS

شهر : تهران

قطع برق بهر دلیلی در صنایع حساس مانند صنایع پزشکی، دیتا سنترها، شعب بانکی و ... می تواند باعث تحمیل خسارت شود، مهمترین خسارت از دست دادن داده ها و اطلاعات و از طرف دیگر وقفه در سرویس دهی است که در اینگونه صنایع که بصورت 24 ساعته خدمات دهی می نماید، بسیار مهم است.
شاید یو پی اس داشته باشیم ولی یو پی اس نیز می تواند معیوب شود و یا نیاز به سرویس داشته باشد، در این موارد اگر سیستمی داشته باشیم که بدون خاموشی سیستمهای مصرف کننده و با سرعت بالا بتواند بین منابع برق سوییچ نماید، میتواند مشکل ما را حل نماید.
سوییچ های KSA-ATS دستگاهی از خانواده چنج اور های اتوماتیک و ATS ها می باشد که توسط کارشناسان شرکت کنزا صنعت الموت طراحی شده است، این دستگاه ویژه سیستمهای الکترونیکی، کامپیوتری و مخابراتی طراحی شده است و با حفاظتی بسیار بالا و سرعتی بی نظیر، بین منابع برق ورودی سوییچ می نماید.
دستگاه KSA-ATS دارای دو ورودی می باشد و یک خروجی، ورودی اول بعنوان منبع برق اصلی و ورودی دوم بعنوان منبع برق پشتیبان عمل می نماید، مادامیکه منیع برق متصل به ورودی اول پایدار باشد، خروجی از آن تامین می شود و در صورتیکه منیع برق ورودی اصلی بهر دلیلی دچار وقفه شود، سیستم KSA-ATS با بالاترین سرعت ممکن و امنیت بسیار بالا ، مصرف کننده ها را به ورودی پشتیبان سوییچ می نماید، سرعت سوییچ بین منابع بسیار بالا بوده و سیستمهای مصرف کننده متصل به خروجی سیستم KSA-ATS کوچکترین وقفه ای نخواند داشت.
همچنین در صورت رفع مشکل ورودی اصلی ، سیستم KSA-ATS خروجی را به ورودی اصلی سوییچ می نماید.
تمامی مراحل سوییچ بین منابع بصورت اتوماتیک و با سرعت بسیار بالا انجام می شود.
برای آشنایی بیشتر با سیستم KSA-ATS به سایت شرکت کنزا صنعت الموت نمایید و یا با کارشناسان شرکت در ارتباط باشید.
امکان طراحی سفارشی جهت انواع مصرف کننده ها و با هر قدرتی و بصورت تکفاز یا سه فاز وجود دارد.

#برق_و_صنایع_الکتریکی

×