طراحی و ساخت استخر-احداث انواع استخر

شهر : مشهد

خدمات شرکت بنیان سازه در زمینه طراحی و احداث استخر به شرح ذیل میباشد.جهت اجرای استخر شیک و کم هزینه با همکاران ما تماس حاصل نمائید.
ساخت استخر خانگی ارزان بهمراه کل تاسیسات
ساخت استخر در باغ و اببندکردن
ساخت استخر در پارکینگ و عایق بندی آن
ساخت استخر کشاورزی
ساخت استخرخانه کارخانجات
ساخت استخرهای خاکی و آببند کردن

#وان_و_تجهیزات_حمام

×