مجری تخصصی کفپوش بتنی-کف سازی بتنی درمشهد

شهر : مشهد

فعالیت واحد اجرایی شرکت بنیان سازه در زمینه اجرای کفسازی بتنی به شرح دیل میباشد.
مجری تخصصی کف سازی بتنی
کفسازی بتنی بصورت خشکه پاش
کفسازی بتنی تخصصی با ماله پروانه
اجرای کفپوش بتنی با هارد ملات
اجرای صفرتا صد و با مصالح کفسازی بتنی و ارائه ضمانت نامه کتبی

#پیمانکاری_خدمات_ساختمانی

×