تجهیزات هوشمندسازی ساختمان

شهر : تهران

تِک بی تولیدکننده ایرانی سیستم های هوشمندسازی ساختمان بر پایه اینترنت اشیاء است. کلیدهای لمسی هوشمند، پریز روکار هوشمند، ندهای مبدل کلید و پریز سنتی به هوشمند، ماژول حسگر دما رطوبت و پاورمتر هوشمند بخشی از محصولات تِک بی هستند. از ویژگی های مهم محصولات ما نصب و راه اندازی آسان و سریع است.

#برق_و_صنایع_الکتریکی

×