فنکویل

شهر : تهران

فن کوئل یک مبدل گرمایشی بسیار قوی است که به همراه فن ، تبدیل به مبدل سرمایشی کارآمدی می شود. این مجموعه در فصول سرد، هوای گرم را وارد فضا کرده و در فصول سرد نیز با دمیدن هوای خنک، دمای محیط را متعادل می کند. سیستم کارکرد فن کوئل با حرکت آب گرم و سرد به داخل کوئل ها فعال می شود. به طور معمول انواع فن کوئل به کانال متصل نمی شوند و هوا را مستقیما وارد فضا می کنند.

#فن_کویل

×