#شیرخودکاراسپیرال

شهر : تهران

#شیرخودکارپلاستیکی #شیرخودکاراسپیرال #شیریکطرفه #سوپاپ #شیرشیلنگی #اسپیرال #شیرارزان_قیمت

#شیرآلات_صنعتی

×