#شیرشیلنگی #شیرحیاطی

شهر : تهران

قیمت : 50,000 ريال

شیرشیلنگی با بهترین کیفیت #شیرحیاطی #شیرشیلنگی #شیرگازی #شیرنفتی #شیرفلکه #شیرآب #شیرخودکار #شیریکطرفه #شیرسوپاپ #شیرمخلوط #شیرتکی #شیرربع_گرد #شیرتکضرب

#شیرآلات_بهداشتی

×