طراحی لنداسکیپ

شهر : تهران

پارک بعثت
چند تپه ی پراکنده ی خشک، چند درخت کهنسال کاج، صنوبر و تبریزی، چند کپر و خانه خرابه ی متفرق، همه ی موجودیت مجموعه ای بود که بعدها در سال 1352 با مساحتی حدود 53 هکتار تبدیل به پارک فرح آباد شد و امروز نامش به واسطه ی مجاورت با بزرگراه بعثت، تبدیل شده است به بوستان بعثت
رویکرد طراحی پارک تهیه "طرح ساماندهی و بهسازی پارک بعثت" با در نظر داشتن بستر کلان توسعه این پارک در چارچوب مرکز تجارت جهانی، تعیین گام‫ها و مراحلی برای ساماندهی و بهسازی پارک از پاسخگویی بهینه به بهره‫برداران فعلی تا افزایش دامنه بهره‫برداران از پارک و ارتقاء موقعیت آن در شبکه فضاهای سبز و باز تهران تا رسیدن به نقطه نهایی در چشم‫انداز توسعه این پارک خواهد بود.

#سایر_موارد_مربوط_به_پوشش_های_نما_سقف_دیوار_و_کف

×