تصفیه خانه فاضلاب

شهر : مشهد

طراحی و اجرای تخصص تصفیه خانه بهداشتی ساختمان های اداری، کارخانجات
طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب کارخانجات ، دامپروری ، نساجی ، قالیشویی و کشتارگاه ها

#پیمانکاری_خدمات_ساختمانی

×