طراحی واجرای تصفیه خانه فاضلاب صنعتی درمشهد

شهر : مشهد

طراحی واجرای تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در مشهد
طراحی واجرای تصفیه خانه فاضلاب آشپزخانه
طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان ، رستوران و هتل ها در مشهد

#پیمانکاری_خدمات_ساختمانی

×