جارو مرکزی پانیذ

شهر : مشهد

قیمت : 33,000,000 ريال

شرکت طرح و ایده سازه های مشهد تولیدکننده جارومرکزی با نام تجاری پانیذ تنها تولیدکننده جارومرکزی با اشکال مختلف هندسی وبامصالح ساختمانی استاندارد در کشور

#تجهیزات_تاسیساتی

×