کفپوش و نمای بتن سنگ آلتین سازه

شهر : تهران

اجرای کفپوش بتن سنگ جایگزینی مناسب برای سنگ طبیعی قابل استفاده در کف پیاده رو و سواره رو
اجرای نمای استمپ وال بتن سنگ مناسب برای نمای داخلی و خارجی ویلا ها

#کفپوش_صنعتی_اپکسی_pvc_پلی_یورتان_بتنی

×