دیدگاه خوانندگان :

از ایشان یه سری دستگاه مونتاژ درب و پنجره دو جداره خریدم با بد قولی وایرادات دستگاهها پشیمان شدم


×