نمایشگاه صنعت ساختمان و صنعت آلومینیوم

شهر : اراک

چاپ در شماره 298 پیام ساختمان ، مورخ 1396/02/02

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ،تاسیسات سرمایش و گرمایش به همراه دومین نمایشگاه صنعت آلومینیوم

#برگزارکنندگان_نمایشگاه

×