پوشش محافظ موقت

شهر : تهران

لیکوپیل یا پوشش محافظ ،محصول جدیدی است که به راحتی روی سطوحی مانند پلاستیک ،شیشه،کاشی ،سرامیک و... قابل اجرا با قلم مو ،پیسوله و ایرلس می باشد که پس از خشک شدن تبدیل به پوشش (لایه)می گردد.و به راحتی قابل کندن است .این لایه پوششی از سایش و خراشیدگی ،تخریب حاصل از جوشکاری و سنگ فرز محافظت کرده و تا پایان عملیات اجرائی کارهای ساختمان ،محافظ قسمت های اجرا شده می باشد.

#مصالح_پایه

×