انواع آهن آلات ساختمانی

شهر : تهران

با سلام، شرکت ما با داشتن اعتبارات خرید دین در بانک صادرات توانایی فروش اعتباری (مدتدار) 6 تا 12 ماهه انواع آهن آلات را دارا میباشد.
متقاضیان بایستی توانایی صدور ال سی داخلی (ریالی) را از بانک صادرات دارا باشنند. حداقل خرید 500 میلیون تومان و حداکثر 30 میلیارد تومان میباشد.
سود بانکی این تسهیلات 1/7 بصورت ماهانه محاسبه میگردد.

#آهن_آلات_میلگرد_پروفیل

×