تهویه

چاپ در شماره 362 پیام ساختمان ، مورخ 1398/7/15

تولید انواع چیلرهای جذبیو تراکمی- تامین چیل جذبی مورد نیاز پروژه ها- مشاوره در خصوص براورد بارها و طراحی سیستم-تولید لوله فین دار-همراه با تست های پنوماتیک

محصولات و خدمات :
  • چیلر جذبی - تراکمی- برج خنک کننده - هواساز

#چیلر

×