اجرای مخازن بتنی درمشهد- آببندی مخزن بتنی

شهر : مشهد

اجرای مخازن بتنی در مشهد توسط شرکت بنیان سازه دارای رتبه ( ابنیه وساختمان -تاسیسات و تجهیزات ) اجرای مخازن بتنی آب شرب درمشهد اجرای سپتیک بتنی درمشهد اجرای مخازن بتنی فاضلاب درمشهد

#پیمانکاری_خدمات_ساختمانی

×