ترسیم نقشه ازبیلت ساختمانی در مشهد

شهر : مشهد

تهیه و ترسیم نقشه های فاز 1 و 2 در مشهد
ترسیم نقشه ازبیلت تاسیسات مکانیکی والکتریکی در مشهد
برداشت و ترسیم وضع موجود ساختمان در مشهد
ترسیم و برداشت تخصصی وضع موجود

#پیمانکاری_خدمات_ساختمانی

×