رنگ و ماده بندکشی آنتی باکتریال

شهر : تهران

قابل توجه بیمارستان ها ، مراکز درمانی و بهداشتی ومراکز ورزشی
رنگ و ماده بندکشی آنتی باکتریال
محصول شرکت ژیکاوا
پایه آب و بدون بو
قابل بهره برداری فوری
قیمت عالی
دوستدار محیط زیست
با فن آوری نانو

#مصالح_پایه

×